IVN zoekt mensen met groene vingers voor opleiding ‘Moestuincoach’

IVN roept Limburgers met groene vingers op om deel te nemen aan de opleiding ‘Moestuincoach’, die in mei van start gaat.

Moestuincoach gezocht

„De komende jaren wordt de vraag van scholen en kinderopvang om met hun leerlingen te moestuinieren steeds groter”, steekt IVN Natuureducatie van wal. „Dankzij diverse impulsen worden scholen gestimuleerd om moestuinieren op te nemen in het onderwijsprogramma. Alleen niet iedere leerkracht heeft groene vingers! Daarom is er behoefte aan moestuincoaches die scholen en kinderopvang kunnen bijstaan. Om in die behoefte te voorzien bieden IVN Natuureducatie, Jong Leren Eten Limburg en Velt een opleiding ‘Moestuincoach’ aan.”

De opleiding is praktijkgericht met veel eigen inbreng. Theorie wordt onmiddellijk gekoppeld aan kleine praktische opdrachten tijdens de cursusdagen zelf.

De opleiding tot moestuincoach in Limburg start op 13 mei en vindt plaats op 4 vrijdagen van 10.00 tot 16.00 uur. Aan de opleiding zijn kosten verbonden, met een gereduceerd tarief voor leden van IVN/Velt. Aanmelden is tot 21 april mogelijk.